It-værktøjer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder en lang række it-systemer, hjælperedskaber, supportfunktioner mv. til både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

It-redskaber til borgere

Her finder du en oversigt over Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering borgerrettede it-systemer og it-redskaber.

Læs mere om it-redskaber til borgere

It-redskaber til sagsbehandlere

Her kan du læse om de it-redskaber, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder til sagsbehandlere i kommuner og jobcentre.

Læs mere om it-redskaber til sagsbehandlere

Webservice / Wiki

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger webservicer til at udveksle informationer mellem it-systemer.

Læs mere om webservice / wiki

Support

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en Landssupport, der består af Supportenheden, Jobnetsupporten og Jobgodkenderenheden.

Læs mere om support

Datasikkerhed i Styrelsen i forbindelse med projekter

Styrelsen prioriterer datasikkerhed højt og behandler, opbevarer og videregiver derfor altid personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger.

Læs mere om datasikkerhed

Sidst opdateret 10. maj 2017

Support til fælles it på beskæftigelsesområdet

Jobcentre, a-kasser og andre aktører kan kontakte supporten med spørgsmål og problemstillinger vedrørende den fælles it på beskæftigelsesområdet.

Gå til Fælles it på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)