Afregning af uretmæssigt udbetalte ydelser

Udfyldes af a-kassen

Blanketten bruges af a-kassen, når den skal afregne uretmæssige udbetalinger til dagpenge mv.

Udfyld blanketten og indsend den som sikker mail via star@star.dk med angivelse af teksten "A-kasse-regnskab". Fristen er den 20. i den efterfølgende måned.

Download afregningsblanket (Excel) (nyt vindue)