Nye tal for undtagne borgere i forbindelse med 225-timersreglen i november og december måned

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en opgørelse af antallet af personer, der har været undtaget i forbindelse med 225-timersreglen.

16. mar 2017
Opgørelserne viser de kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med 225-timersreglen.

Det bemærkes, at opgørelserne er foretaget i forhold til antallet af ydelsesmodtagere i den enkelte kommune, som henholdsvis pr. 1. november og pr. 1. december 2016 vil have modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i sammenlagt et år, og som på opgørelsestidspunktet modtager hjælp med en sats, således at der vil kunne ske nedsættelse af hjælpen i medfør af 225-timersreglen.

Personer undtaget fra 225-timersreglen i november 2016 (pdf) (nyt vindue)

Personer undtaget fra 225-timersreglen i december 2016 (pdf) (nyt vindue)