Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings organisation

Her kan du se et organisationsdiagram for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og læse om styrelsens direktion, chefer, kontorer m.m.

Organisationsdiagram

Se organisationsdiagrammet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STARs direktion

Læs om medlemmerne af styrelsens direktion og se billeder af direktørerne 

STARs chefer

Se billeder af alle styrelsens kontorchefer 

STARs kontorer og enheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 15 kontorer - inklusive 3 regionale arbejdsmarkedskontorer - samt nogle tilknyttede enheder.

Læs om kontorernes og enhedernes vigtigste opgaver og ansvarsområder

STARs regionale kontorer

Styrelsen har tre arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark.

Læs om AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst

Sidst opdateret 30. aug 2017