Årsrapport 2016 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Årsrapporten for 2016 beskriver de resultater, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opnået i årets løb. Styrelsen redegør i årsrapporten for, om styrelsens strategiske målsætninger er opnået, og hvilket ressourceforbrug der er gået til det. Desuden redegør årsrapporten for udgifter og indtægter på de ordninger, som styrelsen administrerer. Samlet set viser årsrapporten et tilfredsstillende resultat for 2016.

Styrelsens årsrapport er udarbejdet efter regnskabsbekendtgørelsen og retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning om statslige institutioners udarbejdelse af årsrapport.

Download Årsrapport 2016 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (pdf) (nyt vindue)