Økonomiske incitamenter for ikke-forsikrede ledige - en litteraturoversigt

Udarbejdet af Marianne Simonsen og Lars Skipper