De Regionale Arbejdsmarkedsråd, Beskæftigelsesrådet, Implementeringsrådet og Tilsynsrådet

Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering sekretariatsbetjener Beskæftigelsesrådet, Implementeringsrådet og De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Tilsynsrådet rådgiver beskæftigelsesministeren om styrelsens virksomhed.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

De otte regionale arbejdsmarkedsråd sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tre regionale arbejdsmarkedskontorer: AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst.

Læs mere om De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere om Beskæftigelsesrådet

Implementeringsrådet

Implementeringsrådet er nedsat i 2015 for at medvirke til, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Læs mere om Implementeringsrådet

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet rådgiver beskæftigelsesministeren om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed.

Læs mere om Tilsynsrådet

Sidst opdateret 23. jun 2017