Anmeldelser

STAR undersøger anmeldelser om misbrug af dagpenge mv.

STAR modtager underretninger, hvis der er mistanke om, at en borger er ledig og arbejder eller driver selvstændig virksomhed og samtidig modtager ydelser fra a-kassen. Anmeldelserne kommer typisk fra kommuner, SKAT, politiet eller andre myndigheder, men enheden modtager også henvendelser fra private borgere.

Oplysningerne undersøges af a-kassen, som træffer afgørelse om en eventuel tilbagebetaling af ydelser og karantæne.

Sidst opdateret 14. dec 2016