Indkomstregistret

A-kassernes kontrol med udbetalinger sker bl.a. på grundlag af oplysninger i indkomstregistret.

STAR har fastsat de nærmere retningslinjer for, hvordan a-kasserne tilrettelægger deres kontrol med udbetalinger. Kontrollen sker i videst muligt omfang gennem brug af indkomstregisteret om løn og arbejdstid mv. Formålet er at effektivisere kontrollen med de løbende udbetalinger af ydelser til medlemmerne.

Sidst opdateret 14. dec 2016