Kommunalt rådighedstilsyn

STAR fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktion.

STAR fører tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger i sager om arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp.

Rådighedstilsynet omfatter kommunernes materielle afgørelser, dvs. om kommunerne har afgjort den enkelte sag korrekt efter reglerne. Hvis en sag er afgjort forkert, og der fejlagtigt er udbetalt hjælp, mister kommunen retten til statsrefusion for udgifterne. Når tilsynet i en kommune er slut, får kommunen en rapport med det samlede resultat. Kommunalbestyrelsen skal behandle rapporten på et møde.

Sidst opdateret 14. dec 2016