Rådighedstilsyn

STAR fører tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed i arbejdsløshedsforsikringen.

STAR fører tilsyn med a-kassernes administration gennem rådighedstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, regnskabstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §§ 90-91b.

Tilsynet med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning.

Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, stk. 2.

I det intensiverede rådighedstilsyn føres særligt tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, nærmere bestemt a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om negative hændelser, jf. § 88, stk. 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resultaterne af styrelsens rådighedstilsyn afrapporteres i statusrapporter til Tilsynsrådet.

Sidst opdateret 14. dec 2016