Regnskabstilsyn

STAR fører tilsyn med a-kassernes regnskabsføring, regnskabsaflæggelse og revision.

Regnskabstilsynet omfatter hele a-kassens virksomhed, dvs. både udbetaling af dagpenge mv., opkrævning og afregning af medlemsbidrag mv. samt indtægter og udgifter i forbindelse med a-kassernes administration.

Tilsynet gennemføres både i årets løb og efter aflæggelse af årsregnskab.

Årsregnskabet aflægges på en blanket, der udarbejdes af STAR.

Revisionen udføres af a-kassens statsautoriserede revisor efter den udsendte revisionsbekendtgørelse.

STAR udsender løbende informationer om regnskabs- og revisionsmæssige forhold til a-kasserne, deres statsautoriserede revisorer og andre interesserede.

Sidst opdateret 14. dec 2016

Kontakt

Tilsyn og Kontrol

star@star.dk