Skatteregisterundersøgelser

STAR bruger SKATs Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at lave løbende skatteregisterundersøgelser.

STAR bruger SKATs oplysninger til at tjekke, om borgere har fået ydelser, som de ikke er berettiget til. I skatteregisterundersøgelserne udtrækkes ledige, der har haft fx indtægt fra løn, sygedagpenge, pensioner, over- eller underskud af virksomhed samtidig med, at de har fået ydelser fra a-kassen.

Det er a-kassen, som undersøger, om oplysninger om arbejde og indtægter på ydelseskortene (dagpengekort o.lign.), svarer til de skattemæssige oplysninger om borgerne. A-kassen træffer også afgørelse om en eventuel tilbagebetaling af ydelser og karantæne.

Sidst opdateret 14. dec 2016