Tilsyn med a-kasser

STAR fører statistik over a-kassernes kontingent og medlemstal.

Man kan ikke frit vælge at blive medlem af en hvilken som helst a-kasse. Mange a-kasser har fastsat et bestemt optagelsesområde, dvs. en afgrænsning af hvilke medlemsgrupper, a-kassen optager.

Enkelte a-kasser har forskellige bidrag afhængigt af hvilken afdeling, medlemmerne tilhører, eller de har særlige bidrag for unge under uddannelse. Du kan se nærmere på de enkelte a-kassers hjemmesider.

Som medlem af en a-kasse betaler man flere forskellige beløb (bidrag), som er fastlagt i lovgivningen og er ens for alle a-kasser. Derudover kommer et administrationsbidrag, som a-kasserne selv fastsætter, og som varierer fra a-kasse til a-kasse.

Læs mere om medlemskab af en a-kasse hos Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Sidst opdateret 8. sep 2017