Aktuelle puljer

En række puljer er målrettet grupper, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række statsfinansierede puljer. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper.

Blandt målgrupperne er de svageste kontanthjælpsmodtagere, andre svage ledige med problemer ud over ledighed, personer med handicap og personer med psykiske lidelser. 


 

Udmelding af puljen "Job-bro til Uddannelse – Forsøg med virksomhedsforløb som vejen til uddannelse" - FL § 17.46.65.30

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: Mandag den 2. oktober 2017, kl. 12.00


 

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap - FL §17.59.21.70

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: fredag den 13. oktober 2017, kl. 12.00


 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser - FL § 17.46.42.10

Ansøgerkreds: Kommuner (jobcentre) og a-kasser


 

Jobrotation - Særlig pulje til personer med videregående uddannelse - FL § 17.46.75.10

Ansøgerkreds: Kommuner (Jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til kurser over 6 ugers varighed - FL § 17.46.43.40

Ansøgerkreds: Kommuner (Jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer - FL § 17.59.31.15

Ansøgerkreds: Etablerede foreninger med mindst 25 medlemmer

Ansøgningsfrist: Løbende

 

Sidst opdateret 8. sep 2017