Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Oversigten viser de puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet.

De angivne puljer kan indeholde navne, e-mail adresser og telefonnumre, der ikke længere er gyldige.

Kontakt til styrelsen om nedenstående puljer skal ske via e-mail til star@star.dk. I emnefeltet anføres puljens titel samt styrelsens journalnummer.

2017

Udmelding af puljen "Sammen om fastholdelse" - FL § 17.46.66.10 - 1. august, kl. 12.00

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler vold - FL § 17.59.21.90 - 23. juni

Udmelding af puljen "Flere skal med" (FL § 17.46.64.10) - 2. juni, kl. 12.00

Udmelding af pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området (FL § 17.46.44.20) - 29. maj, kl. 14.00

Udmelding af puljen "Initiativer for personer med handicap 2017" - FL § 17.59.21.20 - 19. april 2017 kl. 12.00.

”Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder” (FL § 17.49.24.20) - 1. marts, kl. 12.00

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (FL § 17.41.12.20) - 1. februar

2016

Projekt Uddannelsesambassadører (FL § 17.46.43.10) - 21. december

Pulje til understøtning af svage læsere i brobygningsforløb – ”Ordblinde-projektet” (FL § 17.46.65.30) - 21. december

Puljen Jobrettet samtale - bølge 2 - FL § 17.46.43.10 og 17.46.43.50 - 30. november

Puljen "Bedre ressourceforløb" - En indsatsramme for styrket borgerinddragelse - FL § 17.46.65.40 - 30. november

Puljen 'Udvikling i fleksjob' - 22. november

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år - 11. november

Opkvalificering af rehabiliteringsteams - 7. oktober

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb - 3. oktober

Udbredelse af brobygningsforløb – ”Brobygning som førstevalg” – 1. september

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats – 1. september

Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb – 29. august

Pulje til initiativer for personer med handicap - 6. juni

Håndholdt Inklusion – 1. juni

Indslusning på arbejdsmarkedet – 11. marts

Rum for udsatte på arbejdsmarkedet – 4. marts 

Puljen til tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland – løbende

2015

Indsatser for langtidsledige og ledige i risiko over 50 år – 4. december

Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed – 30. november

Den socialøkonomiske pulje – 18. november

Socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesindsatsen – 18. november

JobFirst (forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb) – 9. november

Initiativer for personer med handicap – 8. november

Etablering af unge i etablerede uddannelsesenheder – 1. juli

Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse – 1. juni

Fritidsambassadører til unge fra særligt udsatte boligområder – 28. maj

Indslusning på arbejdsmarkedet og rum for udsatte på arbejdsmarkedet – 18. maj

Beskæftigelsesinitiativer for veteraner – 8. maj

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere – 6. maj

2014

Opkvalificering af koordinerende sagsbehandler – 15. december

Projekt "Jobrettet samtale" – 8. december

Integrationstilbud til internationale medarbejdere og deres familier – 5. december

Forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler,VUC mv. – 3. december

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige – 1. december

Initiativer for personer med handicap – 1. december

Partnerskab mellem socialøkonomiske og private virksomheder – 28. november

Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse – 25. november

Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere – 23. november

Forsøg med integrationspålæg – 18. november

Mestringstilbud i kommuner – 14. november

Styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner – 14. november

Brobygning på højskoler – 10. november

Helhedsorienteret indsats til udsatte familier – november

Sidst opdateret 7. aug 2017