Rekrutteringsanalyser

STAR udarbejder en halvårlig analyse af de danske virksomheders rekrutteringssituation.